Primarna djelatnost ProWebEx-a je izrada custom-made web stranica, web aplikacija i programskih rješenja.

Naše osnovno usmjerenje od početka je da klijentima omogućimo cjelovitu, kvalitetnu i profesionalnu uslugu kako bismo izgradili dugoročnu suradnju koja se neće bazirati samo na poslovnim kontaktima.
Kako bismo to i postigli, svakom klijentu pristupamo s jednakim entuzijazmom, istovremeno uzimajući u obzir njegove specifične potrebe i mogućnosti.

Rješenja se kreću od jednostavnih web stranica do kompleksnih web aplikacija i kompleksnih rješenja koja omogućuju administriranje kompletnih portala kroz više administratorskih razina... ukratko, Vi zamislite, mi realiziramo.

Tehnologija : HTML, CSS, jQuery, AngularJS, PHP, MySQL, PostgreSQL
Dizajn : responzivan web dizajn prilagođen svim vrstama uređaja koji komunicitaju sa internetom putem web preglednika
Naziv: Razvoj metodologije procjenjivanja, praćenja i vrednovanja komunikacijske kompetencije inojezičnih govornika hrvatskog jezika u obveznom obrazovanjuŠifra: pro-4a44dc1Godina provođenja: 2015Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultetOpis:
• za potrebe nacionalnog projekta istraživanja „Razvoj metodologije procjenjivanja, praćenja i vrednovanja komunikacijske kompetencije inojezičnih govornika hrvatskog jezika u obveznom obrazovanju“ • Izrada aplikacije www.search4lc.prowebex.com
• Izrada administracijskog sučelja za upravljanje sadržajem u aplikaciji
• Pretraživanje po ključnim riječima i raznim parametrima

Naziv: Sustav samostalnoga praćenja uporabe engleskoga jezikaŠifra: pro-19581e2Godina provođenja: 2015Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultetOpis:
Izrada aplikacije www.L2Monitoring.prowebex.com
aplikacija služi kako bi se longitudinalno pratila upotreba gngleskog jezika
objavljeno u Navracsics, Judit & Szilvia Bátyi (eds.) First and Second Language: Interdisciplinary Approaches. Studies in Psycholinguistics 6. Tinta Könyivkiadó
aplikaciju koristi Sveučilište u Barceloni u sklopu svog projekta

Naziv: Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kultureŠifra: pro-2c62423Godina provođenja: 2015Naručitelj: Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kultureOpis:
• Izrada korisničkih stranica www.unisoclac.org
• Izrada administracijskog sučelja za upravljanje sadržajem na korisničkim stranicama
• Izrada sustava za prijavu na zasebne tečajeve koje Sveučilište nudi

Naziv: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistikuŠifra: pro-7902699Godina provođenja: 2014Naručitelj: dr. sc. Sanda Lucija Udier i dr. sc. Kristina Cergol KovačevićOpis:
• Izrada korisničkih stranica www.hdpl.hr
• Izrada korisničkih stranica prilagođenih mobilnim tehnologijama
• Izrada administracijskog sučelja za upravljanje sadržajem na korisničkim stranicama
• Izrada automatizirane prijave na skupove i konferencije, prijave sažetaka uredništvu
• Izrada automatiziranog sustava za recenziranje

Naziv: Projekt "Hrvatski kao nasljedni jezik: trenutačno stanje i razvojne perspektive"Šifra: pro-e7f6c01Godina provođenja: 2014Naručitelj: doc.dr.sc. Lidija CvikićOpis:
• Izrada korisničkih stranica www.nasljedni.hr
• Izrada administracijskog sučelja za upravljanje sadržajem na korisničkim stranicama

Naziv: Društvo za uzgoj malih životinja "Novska"Šifra: pro-ef2d127Godina provođenja: 2014Naručitelj: Društvo za uzgoj malih životinja "Novska"Opis:
• Izrada korisničkih stranica www.drustvomalihzivotinja-novska.hr
• Izrada administracijskog sučelja za upravljanje sadržajem na korisničkim stranicama
• Izrada sustava za prijavu na izložbe

Naziv: Perception of English Prosody in Croatian Speakers of EnglishŠifra: pro-4b22777Godina provođenja: 2013Naručitelj: dr.sc. Kristina Cergol Kovačević i Ivana Carević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuOpis:
izrada Internet aplikacije u svrhu prikupljanja podataka u istraživanju „Perception of English Prosody in Croatian Speakers of English“, autorice: dr.sc. Kristina Cergol Kovačević i Ivana Carević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izloženo na međunarodom skupu: 15th Summer School of Psycholinguistics, Balatonalmadi, Mađarska, svibanj 2013.

Naziv: Organisation of Mental Lexicon in Croatian Monolinguals and Croatian-English Dominant BilingualsŠifra: pro-4e07408Godina provođenja: 2013Naručitelj: doc.dr.sc. Lidija Cvikić i dr.sc. Kristina Cergol Kovačević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuOpis:
izrada Internet aplikacije u svrhu prikupljanja podataka u istraživanju „Organisation of Mental Lexicon in Croatian Monolinguals and Croatian-English Dominant Bilinguals“, autorice: doc.dr.sc. Lidija Cvikić i dr.sc. Kristina Cergol Kovačević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izloženo na međunarodnoj konferenciji: "Research and Education Challenges towards the Future", Skadar, Albanija, svibanj 2013.

Naziv: Neformalno učenje i samoprocjene studenata o utjecaju medija na njihovo ovladavanje engleskim jezikomŠifra: pro-d4735e3Godina provođenja: 2013Naručitelj: prof.dr.sc. Milan Matiević i dr.sc. Kristina Cergol Kovačević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuOpis:
izrada Internet aplikacije u svrhu prikupljanja podataka u istraživanju „Neformalno učenje i samoprocjene studenata o utjecaju medija na njihovo ovladavanje engleskim jezikom“, autori: prof.dr.sc. Milan Matiević i dr.sc. Kristina Cergol Kovačević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prihvaćeno za izlaganje na domaćem skupu: VII znanstveni skup Dijete i jezik danas: Dijete i mediji, Osijek, studeni 2013.

Naziv: Jezična selektivnost u dvojezičnom slušnom procesiranjuŠifra: pro-6b86b27Godina provođenja: 2012Naručitelj: dr.sc. Kristina Cergol Kovačević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u ZagrebuOpis:
izrada Internet aplikacije u svrhu prikupljanja podataka u istraživanju „Jezična selektivnost u dvojezičnom slušnom procesiranju“, autorica: dr.sc. Kristina Cergol Kovačević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izloženo na domaćem skupu: Simpozij povodom osamdeset godina života profesorice dr.sc. Marije Pozojević Trivanović, prosinac 2012.